Sted: Dovrehallen, Storgata 22 i Oslo torsdag 14.oktober.

Tid: Oppmøte kl. 18:30 - Quiz start kl.19:00

 

Hvert lag stiller med inntil 5 personer - det blir allmenn quiz med varierte spørsmål som passer BBF's medlemslag.

Det blir enkel servering med drikke

 

Påmelding innen mandag 11. oktober til styre@bblag.no

BY- OG BYGDELAGSFORBUNDETS NETTSIDER

By- og bygdelagsforbundet (BBF) ble stiftet 28. februar 1939 og er en fellesorganisasjon for by- og bygdelag i Norge. BBF har ca. 4 300 medlemmer, som er organisert i 23 lokallag. Lokallagene representerer utflyttere fra Østlandet og Nord-Norge som bor i Oslo. De fleste utflyttere fra Sør- og Vestlandet er organisert i Bygdelagssamskipnaden i Oslo.

BBF arbeider for å samle lokallagene til beste for felles interesser. BBF skal også støtte og oppmuntre lagene i
deres organisasjonsarbeid, slik at de kan fylle sin oppgave som medlemslag for sine medlemmer.