Årsmøte i BBF - UTSETTES som følge av smittefare ved Corona-virus

I henhold til § 9 i vedtektene i By- og bygdelagsforbundet (BBF) skal årsmøtet holdes innen 1. mai hvert år, men som følge av smittefare ved Corona-virus må 

ordinært årsmøte som var berammet til 21. april 2020 UTSETTES.

Det er ikke mulig for styret i BBF å angi ny dato for når det vil være forsvarlig å avholde årsmøte 2020, men det vil bli sendt ut ny innkalling, i henhold til § 8 i vedtektene (med minst tre ukers skriftlig varsel) når smittesituasjonen er under kontroll.

Fristen for innkomne forslag til ordinært årsmøte opprettholdes. 
Det vil heller ikke bli foretatt utbetaling av dagens støtteordninger før eventuelt etter årsmøtet.Innkalling finner du her

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 20.03.2020

Protokoll fra årsmøtet BBF 9.april 2019

BY- OG BYGDELAGSFORBUNDETS NETTSIDER

By- og bygdelagsforbundet (BBF) ble stiftet 28. februar 1939 og er en fellesorganisasjon for by- og bygdelag i Norge. BBF har ca. 4 300 medlemmer, som er organisert i 23 lokallag. Lokallagene representerer utflyttere fra Østlandet og Nord-Norge som bor i Oslo. De fleste utflyttere fra Sør- og Vestlandet er organisert i Bygdelagssamskipnaden i Oslo.

BBF arbeider for å samle lokallagene til beste for felles interesser. BBF skal også støtte og oppmuntre lagene i
deres organisasjonsarbeid, slik at de kan fylle sin oppgave som medlemslag for sine medlemmer.