Medlemslag

BBF har 19 medlemslag. På venstre side finnes en oversikt over alle lagene.
Klikk deg inn på det laget du ønsker å lese mer om

Målselv og Bardu, Hadelandslaget, Ålbygglaget har ikke aktivitet.

Medlemslag med kontaktpersoner finner du her