Årsmøte i BBF
Tidspunkt 9.april kl. 19
Innkalling finner du her

Protokoll fra årsmøtet BBF 9.april 2019

BY- OG BYGDELAGSFORBUNDETS NETTSIDER

By- og bygdelagsforbundet (BBF) ble stiftet 28. februar 1939 og er en fellesorganisasjon for by- og bygdelag i Norge. BBF har ca. 4 300 medlemmer, som er organisert i 23 lokallag. Lokallagene representerer utflyttere fra Østlandet og Nord-Norge som bor i Oslo. De fleste utflyttere fra Sør- og Vestlandet er organisert i Bygdelagssamskipnaden i Oslo.

BBF arbeider for å samle lokallagene til beste for felles interesser. BBF skal også støtte og oppmuntre lagene i
deres organisasjonsarbeid, slik at de kan fylle sin oppgave som medlemslag for sine medlemmer.